Bildene under er fra samme leilighet tatt på dagtid med stilarten MAGASIN (venstre side) og kveld i stilarten STANDARD (høyre side).