Z3D - a different point of view!

Vi leverer 3D visualisering til både boligprosjekter og næringseiendom. Små og store. Kvalitet, fleksibilitet og rask leveringstid er noen stikkord som kjennetegner oss. Vi ønsker å formidle potensialet og følelsen til prosjektet.

Hos oss blir du tatt godt vare på i hele prosessen. Det er summen av alle forhold som definerer kvalitet!

3D stillbilder

Med stillbildene ønsker vi å fange følelsen av å bo i boligen og vise potensialet. Vi leverer 3D visualiseringer av høy kvalitet tilpasset den målgruppen prosjektet henvender seg til.

3D Animasjon/Film

Animasjon og film er en fantastisk måte å formidle prosjektet på. Med lyd, bilde og tekst fanger vi seerens oppmerksomhet og formidler informasjon på en måte som gjør det lett for kunden å sette seg inn i prosjektet.

Cinemagraph

Cinemagraph er stillbilder der elementer av bildet er i bevegelse. Det kan for eksempel være flammer i peisen eller vann som renner. Dette skiller seg ut fra mengden og trekker oppmerksomhet på digitale flater.


3D animasjonsfilm

ZOVENFRA AS leverer flere ulike produkter i forbindelse med prosjektering av eiendom. Gjennom våre godkjenninger, høy kompetanse og leveringsdyktighet blir vi ofte valgt som den foretrukne leverendør av flere ledende aktører i bransjen. Vi har flere produkter som kan nyttiggjøres innenfor prosjektarbeid og eiendomsutvikling.

Alle foto leveres med geodata tilknyttet bildemateriale for evt. 3D-modellering, planlegging og konsekvensutredninger. Dette materialet er godt egnet som grunnlag for utregning av 3D-modeller basert på fotogrammetri.

Følg et prosjekts fremdrift

Oversiktsfoto av område/prosjekt over tid fra samme posisjon/høyde. Materiellet gir god dokumentasjon over prosjektets fremdrift og kan benyttes til markedsføring i ulike sammenhenger.

Foto fra kommende etasjehøyder

Etasjefoto for visualisering av utsikt i kommende hus/leiligheter. GPS/kote benyttes for å tilsikre nøyaktige utsiktsbilder til bruk i f.eks. 3D interiør.

360x180 grader utsiktspunkt

Interaktivt utsiktspunkt som viser et område i alle retninger. Vi kan levere ferdig produkt eller grunnlaget for evt. videre bearbeiding.

Foto/video av prosjektområde

Høydefoto/Video av byggeprosjekter fra ulike vinkler. Materialet benyttes ofte til 3D modellering av eksteriør evt. som dokumentasjon. Vi kan levere ferdig produkt eller grunnlag for videre bearbeiding.

Område- og Informasjonsfilm

Vi leverer komplette informasjonsfilmer til dokumentasjon eller markedsføring av dine prosjekter. Film fra bakke/drone settes sammen til en interessant opplevelse klar til bruk i sosiale medier m.m.

Timelaps

Komprimer en dags fremdrift i prosjektet til 60 sekunder! Vi setter sammen bilder til en timelaps video som kan benyttes i ulike markedsførings sammenhenger.