Kvalitet er mer
enn bare
sluttresultatet...

Z3D - a different point of view!

Vi leverer 3D visualisering til både boligprosjekter og næringseiendom.
Små og store. Kvalitet, fleksibilitet og rask leveringstid er noen stikkord som kjennetegner oss.
Vi ønsker å formidle potensialet og følelsen til prosjektet.

Hos oss blir du tatt godt vare på i hele prosessen.
Det er summen av alle forhold i prosessen som definerer kvalitet!

3D stillbilder

Med stillbildene ønsker vi å fange følelsen av å bo i boligen og vise potensialet. Vi leverer 3D visualiseringer av høy kvalitet tilpasset den målgruppen prosjektet henvender seg til.

3D Animasjon/Film

Animasjon og film er en fantastisk måte å formidle prosjektet på. Med lyd, bilde og tekst fanger vi seerens oppmerksomhet og formidler informasjon på en måte som gjør det lett for kunden å sette seg inn i prosjektet.

Cinemagraph

Cinemagraph er stillbilder der elementer av bildet er i bevegelse. Det kan for eksempel være flammer i peisen eller vann som renner. Dette skiller seg ut fra mengden og trekker oppmerksomhet på digitale flater.

3D animasjonsfilmer

Film til sosiale medier

Dokumenter dine prosjekter på en god måte!

ZOVENFRA AS leverer flere ulike produkter i forbindelse med prosjektering av eiendom. Gjennom våre godkjenninger, høy kompetanse og leveringsdyktighet blir vi ofte valgt som den foretrukne leverendør av flere ledende aktører i bransjen. Vi har flere produkter som kan nyttiggjøres innenfor prosjektarbeid og eiendomsutvikling.

Alle foto leveres med geodata tilknyttet bildemateriale for evt. 3D-modellering, planlegging og konsekvensutredninger. Dette materialet er godt egnet som grunnlag for utregning av 3D-modeller basert på fotogrammetri.

Følg et prosjekts fremdrift

Oversiktsfoto av område/prosjekt over tid fra samme posisjon/høyde. Materiellet gir god dokumentasjon over prosjektets fremdrift og kan benyttes til markedsføring i ulike sammenhenger.

Foto fra kommende etasjehøyder

Etasjefoto for visualisering av utsikt i kommende hus/leiligheter. GPS/kote benyttes for å tilsikre nøyaktige utsiktsbilder til bruk i f.eks. 3D interiør.

360x180 grader utsiktspunkt

Interaktivt utsiktspunkt som viser et område i alle retninger. Vi kan levere ferdig produkt eller grunnlaget for evt. videre bearbeiding.

Foto/video av prosjektområde

Høydefoto/Video av byggeprosjekter fra ulike vinkler. Materialet benyttes ofte til 3D modellering av eksteriør evt. som dokumentasjon. Vi kan levere ferdig produkt eller grunnlag for videre bearbeiding.

Område- og Informasjonsfilm

Vi leverer komplette informasjonsfilmer til dokumentasjon eller markedsføring av dine prosjekter. Film fra bakke/drone settes sammen til en interessant opplevelse klar til bruk i sosiale medier m.m.

Timelaps

Komprimer en dags fremdrift i prosjektet til 60 sekunder! Vi setter sammen bilder til en timelaps video som kan benyttes i ulike markedsførings sammenhenger.