A DIFFERENT POINT OF VIEW!

Video
Foto
360° foto
3D modellering
3D Mesh
PointCloud
Inspeksjon

ZOVENFRA AS leverer flere ulike produkter i forbindelse med prosjektering av eiendom. Gjennom våre godkjenninger, høy kompetanse og leveringsdyktighet blir vi ofte valgt som den foretrukne leverendør av flere ledende aktører i bransjen. Vi har flere produkter som kan nyttiggjøres innenfor prosjektarbeid og eiendomsutvikling.

  • Foto over tid fra samme posisjon for å følge et prosjekts fremdrift
  • Etasjefoto for visualisering av eksakt utsikt
  • 360° foto av etasje- eller utsiktspunkter
  • Geodata tilknyttet bildemateriale for evt. 3D-modellering, planlegging og konsekvensutredninger
  • Målbare terrengmodeller i 3D av prosjektområder, severdigheter, byggninger m.m.
  • Høydefoto av byggeprosjekter med 3D modeller av planlagt byggningsmasse
  • Video av prosjektområde med 3D modeller av planlagt byggningsmasse
  • Ortofoto

Se eksempler under på 3D i foto, 3D i video, 3D mesh terrengmodell, 3D point cloud terrengmodell.

HOLSTAD B2 Bilde1
P1120352
Gartnerkvartalet Oversikt
P1130633

3D terrengmodell

3D terrengmodell

Video med integrert 3D

Video med integrert 3D